RETURNERING OG REFUNDERING

Hos oss på www.bbhugme.no har våre kunder 14 dager åpent kjøp. Dersom det har gått mer enn 14 dager siden ditt kjøp ble gjennomført er det dessverre ikke mulig å refundere eller bytte produktet.

RETURER

1.       Send oss en mail med info om retur sammen med din ordre nummer.

2.       Motta en retur-etikette i retur som du benytter på retursendingen for gratis frakt

3.       Dersom du ønsker refundering vil vi refundere beløpet så snart vi har mottatt din retur og kan kontrollere produktet. Refundert beløp vil komme til syne i din nettbank etter ca. 7 virkedager fra vi utfører refunderingen. 

 

 Alle varer som kommer i retur må være i ubrukt stand og i sin originale emballasje. Dersom det finnes skader, mangler eller den generelt ikke er i ny stand, kan vi dessverre ikke godta en refundering eller gjøre et bytte.

SALGSVARER

Salgsvarer byttes dessverre ikke. 

 Om du har spørsmål relatert til retur og refundering, send oss en mail: post@bbhugme.no så hjelper vi deg.

 

RETURN AND REFUND

At www.bbhugme.com our customers have 14 days’ return policy. If it has been more than 14 days since your purchase was completed it is not possible to refund or exchange the product.

RETURNS

1. Send us an email with information about your return along with your order number.

2. Receive a return etiquette in return that you use to return the product for free shipping. 

3. If you want a refund, we will refund the amount as soon as we have received your return and can control the product. Refunded amount will appear in your bank after about 7 days. 

All items that are returned must be in unused condition and in its original packaging. If there is any damage, missing or generally not in new condition, we unfortunately cannot accept a refund or make a substitution.

SALES GOODS

We do not offer any refund or return on products that have been on sale.

If you have questions related to the return and refund, please send us an email: post@bbhugme.no we'll help you.